Avís Legal

El responsable d'aquesta pàgina web és:
LAMAGIK, S.L., societat inscrita al Registre Mercantil de la província d'ALACANT, Tom 2.706, Foli 219, Llibre 0, Full A-79.582, inscripció primera, amb C.I.F. B53809901 i domicili social a Crtra Onil-Castalla Km1, 03430, Onil (ALACANT)

També pot contactar amb nosaltres mitjançant el número de telèfon +34966557103 o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: hello@magicbabydolls.com.
 
 
Privacitat i Protecció de dades.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LAMAGIK, SL. informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès per als nostres clients.

LAMAGIK, SL no facilita a tercers la informació de cap dels seus clients.

LAMAGIK, SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no seran cedides a tercers.

Els clients de LAMAGIK, SL podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic clientes@lamagik.com o mitjançant correu postal dirigit a:
LAMAGIK, S.L., Crtra Onil-Castalla Km1, 03430, Onil (ALACANT)


Contacteu amb nosaltres

PayPal